Cập nhật lúc: 13:47, 05/06/2014 [GMT+7]
.

Hướng dẫn thực hiện quy định miễn, giảm học phí


Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.


Thông tư nêu rõ các đối tượng không phải đóng học phí, đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;

Trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn giảm họcphis và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập, ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Phương thức cấp bì tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quy định mức học phí và công khai học phí.

Theo đó, đối tượng không phải đóng học phí là học sinh tiểu học trường công lập; học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được ngân sách Nhà nước cấp bù học phí.

Người đang theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường học học sau ĐH (trừ đối tượng là học sinh, sinh viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của nhà nước).

Các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện tiếp tục chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho năm học 2012 – 2013 đối với người học tạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH đã nộp đủ hồ sơ trước ngày 31/8/2013 nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

 

Theo Báo Giáo dục thời đại

.