Cập nhật lúc: 09:52, 07/06/2014 [GMT+7]
.

Hạn chế tối đa thành lập trường đại học


Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trước mắt, hạn chế tối đa việc thành lập, cho phép thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành cần được ưu tiên.


Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường đại học, cao đẳng trong cả nước để có đề xuất phù hợp về các giải pháp kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Theo Phan Hiển (Chinhphu.vn)

.