Cập nhật lúc: 12:39, 04/06/2014 [GMT+7]
.

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Tiếng Anh


Giáo viên tổ Tiếng Anh (Hocmai.vn) gợi ý giải đề thi môn Tiếng Anh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, mã đề 864.

 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)

1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6.A
7.D 8.A 9.B 10.A 11.A 12.B
13.B 14.B 15.C 16.B 17.A 18.C
19.C 20.B 21.D 22.A 23.D 24.B
25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.D


II. PHẦN VIẾT (2,5 điểm)

* You should write about:
- What’s the subject?
- What do you find interesting in the subject?
- What do you find difficult about the subject and how do you overcome those difficulties?

* Your paragraph is assessed based on the following criteria:
- Lexical resources: sử dụng đa dạng từ vựng về các chủ đề giáo dục, sở thích…
- Coherence: sử dụng đa dạng và phù hợp các từ nối
- Grammatical range: sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp (câu nối + câu ghép).

 

Hocmai.vn

.