Cập nhật lúc: 21:02, 05/06/2014 [GMT+7]
.

Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp THPT


(Baoquangngai.vn)- Ngày 5-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hướng dẫn chấm thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2014. Cụ thể như sau:

 

1.jpg
 

Dưới đây là hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Môn Ngữ văn

- Hệ THPT: Đề thi -Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Môn toán

- Hệ THPT: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Môn lý

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Môn hóa

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Lịch sử

- Hệ THPT:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Địa lý

- Hệ THPT: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Sinh học

- Hệ THPT: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Anh

-  Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Đức

Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nga

-  Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nhật

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Pháp

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Trung Quốc

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

 

.