Cập nhật lúc: 13:27, 01/01/2014 [GMT+7]
.

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo đạo đức, lối sống của học sinh


Các trường phải báo cáo biểu hiện tích cực; tiêu cực của học sinh, sinh viên và nói rõ nguyên nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên và thực trạng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV do đơn vị thực hiện.

 

Các trường phải báo cáo biểu hiện tích cực; tiêu cực của học sinh
Các trường phải báo cáo biểu hiện tích cực; tiêu cực của học sinhĐây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục.

Theo đó, các trường phải báo cáo biểu hiện tích cực; tiêu cực của học sinh, sinh viên và nói rõ nguyên nhân.
Bộ cũng yêu cầu báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện biệc ban hành các văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo; việc bố trí cán bộ và đơn vị làm công tác HSSV, tham mưu và thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống; việc lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong các môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh HSSV và các đoàn thể nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV....

Bộ yêu cầu gửi báo cáo về Bộ trước ngày 7/1./.

 

Theo VOV

.