Cập nhật lúc: 09:22, 06/12/2013 [GMT+7]
.

Nhiều đối tượng HS, SV được miễn giảm 50 - 70% học phí


Bộ GD-ĐT vừa đưa ra Thông tư dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập… Theo đó, nhiều đối tượng HS,SV được miễn giảm 50 - 70% học phí.

Trong dự thảo còn có hướng dẫn cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và các nghị định có liên quan.

Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học sinh, sinh viên học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy; học viên học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên học chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh.
 

  Sinh viên theo học ngành các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc.. được giảm 70% học phí.
Sinh viên theo học ngành các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc.. được giảm 70% học phí.


Sinh viên ngành sư phạm được cấp bù học phí

Theo hướng dẫn, đối tượng được cấp bù học phí là học sinh, sinh viên ngành Sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được Ngân sách nhà nước cấp bù học phí. Người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp: Là giáo viên tham gia các khóa đào tạo để đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc: theo quy định tại Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật; Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong thời gian 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ban không được cấp bù học phí

Tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí được cấp như sau: Đối với học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ngoài công lập: cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn như sau: Lần 1 cấp 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; Lần 2 cấp 5 tháng vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để phòng lao động - thương binh và xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập thì phòng lao động - thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện chi trả. Nếu học sinh, sinh viên lưu ban thì thời gian học lưu ban sẽ không được chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí.

Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh, sinh viên chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
 

Theo Hồng Hạnh/Dân Trí

 

 

.