Cập nhật lúc: 15:33, 19/12/2013 [GMT+7]
.

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi: Xây dựng mối quan hệ hài hòa với người lao động


(Báo Quảng Ngãi)- Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, những năm qua Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, gắn với từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động.

Ông Tôn Tài Quyết - Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết: Là một DN chuyên thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh, với 400 lao động làm việc ở nhiều đơn vị trực thuộc, trong đó số đoàn viên công đoàn chiếm 98% và 2/3 là lao động phổ thông. Do vậy, việc quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn chế độ chính sách không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, hàng năm công ty phối hợp với CĐCS xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và những điều khoản có lợi cho người lao động.

 

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị nạo vét hố ga.
Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị nạo vét hố ga.


Ban giám đốc phối hợp với công đoàn xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức hội nghị người lao động vào quý I hằng năm. Tại hội nghị, người lao động, các đại biểu đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, các khoản chi tiêu của đơn vị, chế độ chính sách, đời sống việc làm, các hoạt động thể thao - văn hóa, tham quan, học tập, hoạt động xã hội từ thiện. Sau hội nghị, toàn bộ hồ sơ được gửi đăng ký tại Sở LĐ-TBXH, LĐLĐ thành phố và các đơn vị trực thuộc theo dõi và giám sát.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐCS công ty đã làm tốt nhiệm vụ tham gia cùng lãnh đạo công ty xây dựng nội quy lao động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế trả lương, thưởng; tham gia Hội đồng Thi đua - khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Việc trả lương, thưởng cho người lao động dựa trên năng suất lao động, mức độ đóng góp. Thời gian giữ bậc lương cho từng công việc được công khai trong thỏa ước lao động tập thể và cứ 6 tháng 1 lần công ty đều xét nâng bậc lương cho người lao động. Việc trả lương tương đối công bằng, không có sự giãn cách giữa các nhóm công việc.

CĐCS phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm cách đảm bảo việc làm nhằm nâng cao thu nhập, thực hiện các chế độ chính sách BHYT, BHXH, BHTN, trang bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động để họ có điều kiện hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Trong công tác tuyển dụng, công ty ưu tiên tuyển con em của người lao động trong cơ quan.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần, phong trào văn nghệ - thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng được Ban giám đốc và CĐCS công ty quan tâm thực hiện đầy đủ. Hằng năm đều lựa chọn vận động viên tham gia ngày hội TDTT  do công đoàn cấp trên tổ chức, tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể người lao động. Ban giám đốc còn tạo điều kiện và kinh phí để người lao động tham gia Ngày hội công nhân hằng năm. Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và tổ chức cho CNVCLĐ tham quan học tập, nghỉ dưỡng được thực hiện thường xuyên hằng năm. Mỗi năm trong công ty có 50 lao động được đi tham quan tại các địa phương trong cả nước từ 8 - 10 ngày...

Những hoạt động trên đã góp phần động viên người lao động hăng say  làm việc và ngày càng tin tưởng vào định hướng phát triển của công ty. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ nên đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động không ngừng được nâng lên.

Bài, ảnh: Bá Sơn
 

.