Cập nhật lúc: 14:03, 19/12/2013 [GMT+7]
.

Bắt đầu điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng


Theo Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, mức lương tối thiểu vùng sẽ bắt đầu được điều chỉnh từ ngày 1/1/2014.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họaTheo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng II là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng III là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng IV là 1,9 triệu đồng/tháng.
 
Đối với địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách; trường hợp địa bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng  khác nhau thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp thành lập thành phố trực thuộc tỉnh từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc thuộc vùng IV thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn thuộc vùng III.  
 
Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng  theo địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng cao nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn nào thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.
 
Đối với khu khu công nghiệp, khu chế xuất trên các địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp  trong khu công nghiệp, khu chế xuất đó thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng cao nhất; doanh nghiệp trong phân khu của khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động ở địa bàn nào thì thực hiện mức mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.
 
Mức mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động, nhưng phải đảm bảo mức lương tỉnh theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
 
 Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề phải cao hơn mức mức lương tối thiểu vùng ít nhất 7%.
 
Thông tư cũng lưu ý, khi áp dụng các quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghè nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
 
Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp
 
Ngoài ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để làm căn cứ thực hiện các chế độ quy định và trả lương cho người lao động cao hơn so với quy định.

Trước đó, mức lương tối thiểu mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2013 chia theo 4 vùng I, II, III, IV. Cụ thể như sau: Vùng I là 2.350.000 đồng/tháng (mức lương theo Nghị định 70 hiện nay là 2.000.000 đồng/tháng), vùng II là 2.100.000  đồng/tháng (1.780.000 đồng/tháng), vùng III là 1.800.000  đồng/tháng (1.550.000 đồng/tháng), và vùng IV là 1.650.000  đồng/tháng (1.400.000 đồng/tháng).Theo Ngọc Quỳnh/VnMedia

.