Cập nhật lúc: 06:42, 31/08/2013 [GMT+7]
.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013


Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 diễn ra từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 6/10/2013 với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với hội khuyến học tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.


Về nội dung hoạt động, Bộ nêu rõ, căn cứ vào chủ đề năm 2013  “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”, các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục tổ chức khai giảng các lớp học: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học nghề cho lao động nông thôn…

Ngoài ra, các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa có các hoạt động cụ thể, thiết thực diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thăm quan, học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ những nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là dịp để các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...) nâng cao khả năng cung ứng giáo dục.Theo Thanh Trúc/Chinhphu.vn

.