Ngày 31/7 sẽ công bố kết quả thi đại học
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT ) cho biết, các trường đại học sẽ hoàn thành chấm thi và công bố điểm của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/7.
.
.
.