Quảng Ngãi: Ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực

Thứ Năm, 21:22, 06/06/2013 [GMT+7]
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ngoài một số chế độ hưởng lương, phụ cấp và chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ đối với nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Cụ thể, chức danh Giáo sư là 350 triệu đồng/người; Phó giáo sư với 300 triệu đồng/người; Tiến sĩ 250 triệu đồng/người; Tiến sĩ y khoa và bác sĩ chuyên khoa II (chuyên ngành sản phụ khoa) là 300 triệu đồng/người; Bác sĩ chuyên khoa II và dược sĩ chuyên khoa II là 250 triệu đồng/người.

Chức danh Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I (chuyên ngành sản phụ khoa), bác sĩ nội trú (chuyên ngành sản phụ khoa) được hỗ trợ 250 triệu đồng/người; Bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I và bác sĩ nội trú là 230 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại giỏi) 220 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại khá) 200 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại trung bình và trung bình khá) 180 triệu đồng/người; Thạc sĩ hỗ trợ 150 triệu đồng/người.

Riêng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đạt loại giỏi trở lên) hoặc sinh viên học tập ở ngoài nước (đạt loại khá trở lên) được hỗ trợ 100 triệu đồng/người.

 

PV

 

.