Nửa đầu năm 2013: Tạo việc làm cho trên 720 nghìn lao động

06:06, 27/06/2013
.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước ước tạo việc làm khoảng 722,5 nghìn lao động, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 45,2% kế hoạch.


Trong đó, giải quyết việc làm trong nước khoảng 682,5 nghìn người, bằng 98,5% so với cùng kỳ, đạt 45,1%; xuất khẩu lao động khoảng 40 nghìn người, bằng 96% so với cùng kỳ, đạt 47%.

Theo Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong quý II (2,78%) đã giảm so với quý I (3,12%); ước 6 tháng đầu năm là 2,95%. Tỷ lệ thất nghiệptrong quý I là 2,27%, quý II là 2,3%; ước 6 tháng là 2,28%, trong đó: khu vực thành thị là 3,85%; khu vực nông thôn là 1,57%.

Tính đến hết tháng 6/2013, có khoảng 10,9 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; khoảng 163 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 20,7%. Có khoảng 182,3 nghìn người đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó: khoảng 151,5 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; trên 151,3 nghìn người được giới thiệu việc làm. Thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu đối tượng với tổng kinh phí khoảng 9.000 tỷ đồng...

Tình hình tranh chấp lao động, đình công liên quan đến lợi ích của người lao động như: đề nghị tăng tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, điều chỉnh tăng tiền ăn giữa ca... đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, như: hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm cho lao động nông thôn, lao động mất việc làm, hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; thực hiện chính sách BHXH và Bảo hiểm thất nghiệp BHTN…

Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, như`: hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, phát triển sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; áp dụng chính sách tín dụng lãi suất thấp cho đối tượng hộ cận nghèo; nâng mức hỗ trợ mệnh giá bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo lên 100%; ban hành một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015; triển khai hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo; bổ sung 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được hưởng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 30a/NQ-CP;...Theo Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn


.