Không thay thế sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học

08:06, 28/06/2013
.

Các Sở GDĐT không được đưa thêm các tài liệu mới để thay sách giáo khoa tiếng Anh giảng dạy trong các trường tiểu học khi chưa được Bộ GDĐT cho phép.

Ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) cho biết từ năm học 2013-2014, các Sở GDĐT không được đưa thêm các tài liệu mới để thay sách giáo khoa tiếng Anh giảng dạy trong các trường tiểu học khi chưa được Bộ GDĐT cho phép.

Các Sở GDĐT phải tổ chức rà soát tình hình sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu thay sách giáo khoa trong dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố để chấn chỉnh các sai phạm, hướng dẫn các trường thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các Sở phải tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh trước khi triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Riêng đối với Sở GDĐT Hà Nội tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop và BME-KIDs, Sở GDĐT Hải Dương tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop và báo cáo về Bộ trước ngày 15/7/2013 (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các tài liệu đó trong các năm học sau).

Theo ông Phạm Ngọc Định, trong năm học 2012-2013, một số trường tiểu học đã sử dụng các sách giáo khoa hoặc tài liệu thay sách giáo khoa trong việc dạy tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ thẩm định và cho phép sử dụng.
 

Theo Thúy Hà(Chinhphu.vn)
 


.