,
Cập nhật lúc 16:33, Thursday, 03/01/2013

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao


(QNg)- Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ đột phá của tỉnh đã đề ra, vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược, nhằm xây dựng lực lượng lao động có phẩm chất và năng lực ngày càng cao.


Để đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ năng lực phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là sự phát triển của Khu Kinh tế Dung Quất và các dự án có tính chiến lược, trong những năm qua, Quảng Ngãi đã ban hành các cơ chế, chính sách nhằm  thu hút, tạo nguồn cán bộ tại tỉnh. Qua quá trình triển khai thực hiện, các cơ chế, chính sách được ban hành đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, thực hiện Chính sách khuyến khích cán bộ, công chức của tỉnh học tập, công tác và sinh viên, cán bộ khoa học trình độ cao về công tác tại tỉnh Quảng Ngãi (theo Quyết định số 99/2002/QĐ-UB ngày 13/8/2002 của UBND tỉnh), từ năm 2002-2008, đã thu hút được 15 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 99, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND nhằm thu hút những người có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao và có năng lực xuất sắc: Giáo sư; phó giáo sư; tiến sĩ; thạc sĩ; bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II; bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; những nhà khoa học đang công tác ở ngoài tỉnh; những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy ở các trường trong và ngoài nước đạt loại giỏi, loại xuất sắc. Kết quả, đã thu hút được 13 trường hợp có trình độ là thạc sĩ và tương đương, 7 sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc về công tác tại tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 8738-QĐ/TU ngày 2/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hóa cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh, đến nay tỉnh thu hút được 116 sinh viên là con em người Quảng Ngãi, tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường trong và ngoài tỉnh, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh về công tác tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và được đào tạo qua lớp học trung cấp chính trị - hành chính.

Có thể nói, các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh ban hành đã góp phần không nhỏ trong công tác phát triển nguồn nhân lực theo chủ trương của tỉnh đề ra, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh thu hút đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy năng lực, trình độ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, được bố trí làm việc phù hợp với khả năng, tỉnh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đối tượng được thu hút phát huy kiến thức, sở trường trong công việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ của tỉnh chưa thật sự đủ sức hấp dẫn thu hút, khuyến khích tạo nguồn cán bộ phát triển tài năng và chưa tạo ra được sự chủ động, tích cực của từng địa phương, đơn vị trong phát triển nguồn nhân lực. Môi trường và các điều kiện làm việc, công tác ở tỉnh chưa tạo được sự hấp dẫn đối với nguồn lực có chất lượng cao, làm hạn chế khả năng thu hút nhân tài của tỉnh.

Trước yêu cầu hội nhập và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vấn đề đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao đang trở nên cấp bách, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đề án Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Mục đích nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trên một số lĩnh vực, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ sau đại học đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới theo chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đến năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đào tạo và thu hút 300 thạc sĩ ở trong và ngoài nước, 20 tiến sĩ. Đến năm 2020 đào tạo và thu hút 350 thạc sĩ, 25 tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Đồng thời Quảng Ngãi cũng có chế độ thu hút cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh là những người có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao và có năng lực xuất sắc.

Để thực hiện Đề án trên, Quảng Ngãi đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện như: Rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ, công chức hiện hành của tỉnh để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Giai đoạn 2011-2015 tỉnh ưu tiên bố trí khoản kinh phí 150 tỷ đồng để thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị triển khai thực hiện.


          Anh Thư
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201301/Chu-trong-cong-tac-dao-tao-boi-duong-va-thu-hut-nguon-nhan-luc-co-trinh-do-cao-2210490/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,