Năm 2013, SV tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ phải đạt chuẩn ngoại ngữ

Chủ Nhật, 10:29, 23/09/2012 [GMT+7]
.

Đối với khối ĐH, CĐ, từ năm 2013 phải có quy định bắt buộc đối với sinh viên đại học ngoại ngữ khi tốt nghiệp phải đạt chuẩn ngoại ngữ. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 vừa diễn ra.
 


Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH để cụ thể hóa nội dung dạy ngoại ngữ trong hệ thống dạy nghề toàn quốc; sớm báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giai đoạn 2013-2015 thực hiện đào tạo bồi dưỡng cho hệ thống giáo viên ngoại ngữ khối giáo dục phổ thông; hoàn thiện và nâng cao chất lượng của giáo trình; chậm nhất đến ngày 20/11 phải công bố cụ thể lộ trình dạy và học ngoại ngữ…

Phó Thủ tướng khuyến khích thiết bị giảng dạy có sẵn và tương thích với chương trình, đồng thời cung cấp các chương trình, phần mềm để học sinh, sinh viên có môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ.

Đánh giá, Đề án đã triển khai một cách tổng thể và thu được những kinh nghiệm ban đầu rất quý giá, bộ máy vận hành khá ổn định ở quy mô quốc gia, Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT cần có phương thức hỗ trợ 23 tỉnh chưa triển khai đề án này để việc thực hiện được đồng bộ trên cả nước.

 

Theo GDTĐ

.