,
Cập nhật lúc 08:54, Friday, 18/05/2012

Phê duyệt danh sách 52 tri thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã


(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa vừa ký Quyết định số 716, phê duyệt danh sách 52 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng và Tây Trà.

Quyết định nêu rõ, danh sách 52 trí thức trẻ được phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chế độ đối với các trí thức trẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã làm quy trình, thủ tục để trình HĐND xã bầu, phê chuẩn trí thức trẻ giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng theo chương trình của Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của Bộ Nội vụ.

Theo đó, 52 trí thức trẻ lần này có 16 người sẽ được phân công về huyện Ba Tơ, 9 người được phân công về huyện Sơn Hà, 8 người được phân về huyện Sơn Tây; 8 người được phân về huyện Tây Trà; 7 người được phân về huyện Trà Bồng và 4 người về huyện Minh Long.

 

PV
 

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201205/Phe-duyet-danh-sach-52-tri-thuc-tre-ve-lam-Pho-Chu-tich-uBNd-xa-2156273/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,