Dự kiến mỗi tỉnh có ít nhất một trường trung học phổ thông chuyên

Thứ Năm, 20:01, 05/01/2012 [GMT+7]
.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên với tổng số học sinh chuyên chiếm tối thiểu khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông của tỉnh, thành phố đó.
 

Mỗi tỉnh có 1 trường chuyên với tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông của tỉnh. Ảnh minh họa
Mỗi tỉnh có 1 trường chuyên với tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông của tỉnh. Ảnh minh họa

Đó là nội dung được đề xuất trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng.

Theo đó, hệ thống trường chuyên gồm: Trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên với tổng số học sinh chuyên chiếm tối thiểu khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông của tỉnh.

Các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo giáo viên phổ thông trình độ đại học hoặc cử nhân khoa học cùng lĩnh vực chuyên có thể mở trường chuyên.

Về số lớp học, dự thảo quy định tùy theo điều kiện cụ thể, trường chuyên có thể có các lớp chuyên sau: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý, chuyên theo các Ngoại ngữ. Trong đó, dự thảo yêu cầu về sĩ số, mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

Tuyển sinh và sàng lọc học sinh trường chuyên

Việc tuyển sinh vào lớp đầu cấp của trường chuyên thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1, tổ chức sơ tuyển dựa trên các tiêu chí: Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở; kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở và kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) (nếu có tổ chức đánh giá).  

Vòng 2, tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển. Ở vòng này, thí sinh bắt buộc phải thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc một trong các Ngoại ngữ thì mỗi môn phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Trong đó, đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Hàng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung cho các lớp chuyên. Việc tuyển bổ sung chỉ thực hiện đối với lớp chuyên có dưới 35 học sinh hoặc có học sinh chuyên chuyển từ trường chuyên khác đến thuộc đối tượng phải qua thi tuyển bổ sung và chỉ tiến hành để tuyển vào học từ học kỳ 2 lớp 10 hoặc đầu mỗi học kỳ của lớp 11.

Trong quá trình theo học, hàng năm, sau mỗi học kỳ trường chuyên tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: Xếp loại hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở xuống hoặc có điểm trung bình môn chuyên dưới 6,5...

 

Theo VGP

.