,
Cập nhật lúc 19:47, Wednesday, 02/11/2011

Đến 2015, 35% lao động vùng Tây Nguyên được đào tạo nghề


Theo Quyết định 1951/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên (gọi tắt là vùng Tây Nguyên) giai đoạn 2011 - 2015, đến 2015 toàn vùng Tây Nguyên có tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 trung tâm dạy nghề.

Đến 2015, 100% số huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường phổ thông dân tộc nội trú - Ảnh minh họa
Đến 2015, 100% số huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường phổ thông dân tộc nội trú - Ảnh minh họa
Mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 nhằm tạo bước phát triển toàn diện ở các cấp học, nhất là giáo dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ồn định chính trị, quốc phòng - an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước.

100% số huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường phổ thông dân tộc nội trú

Theo Quyết định, đến 2015, 100% số huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường phổ thông dân tộc nội trú; 96-98% trẻ em 5 tuổi người dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Bên cạnh đó, đến năm 2015 thành lập thêm các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, trung tâm học tập cộng đồng để tất cả đơn vị cấp huyện đều có trung tâm giáo dục thường xuyên, 90% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng; phấn đấu tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 96%.

Thành lập thêm 5-7 trường trung cấp chuyên nghiệp. Toàn vùng có 5 trường cao đẳng nghề, 15 trường trung cấp nghề.

Về giáo dục đại học, đến năm 2015, bình quân đạt 180 sinh viên/1 vạn dân; thành lập thêm 2 trường đại học (trong đó có 1 trường đại học tư thục) và 4 trường cao đẳng; tỷ lệ sinh viên dân tộc thiểu số đạt từ 18-20% trở lên trong tổng số sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong vùng.

Để thực hiện mục tiêu này, sẽ ưu tiên đầu tư cho Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt phát triển theo hướng đa ngành, từng bước mở thêm ngành nghề đạo tạo mới theo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của vùng, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu mạnh của vùng Tây Nguyên.

Ưu tiên đầu tư đồng bộ các yếu tố đảm bảo chất lượng dạy nghề cho một số nghề ở Trường cao đẳng nghề Đà Lạt và Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên đạt trình độ quốc tế; các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề còn lại được đầu tư đồng bộ từ 2-5 nghề đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường đầu tư xây dựng ký túc xá trong giai đoạn 2011 - 2015 để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong vùng; đảm bảo chỗ ở nội trú cho tối thiểu 60% học sinh, sinh viên.
 
Theo VGP
http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201111/den-2015-35-lao-dong-vung-Tay-Nguyen-duoc-dao-tao-nghe-2107009/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,