Giáo viên mầm non sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 22:14, 29/11/2010 [GMT+7]
.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Đối tượng áp dụng là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập,  bán công, dân lập.
 
 
Để được hưởng chế độ này, các giáo viên mầm non cần đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non (có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên) theo quy định; tham gia công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non từ trước năm 1995, thời gian công tác thực tế trong các cơ sở giáo dục mầm non đủ 20 năm trở lên; khi nghỉ việc có đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (từ 01 tháng đến 60 tháng) so với thời gian quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, có nguyện vọng đóng tiếp bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
 
Những giáo viên đủ điều kiện sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí với mức bằng 13% của tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Phần còn lại theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội do cá nhân giáo viên mầm non tự đóng. 
 
Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội để giáo viên mầm non thuộc đối tượng được hỗ trợ được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội trên mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.
 
Thời gian hỗ trợ cho mỗi giáo viên mầm non quy định tại Quyết định này là từ 01 tháng đến 60 tháng (cho số tháng còn thiếu so với thời gian tối thiểu 20 năm) tham gia đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
 
Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức: đóng hằng tháng; đóng hằng quý; đóng sáu tháng một lần. Việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện vào nửa đầu của thời gian ứng với phương thức mà đối tượng tham gia đã lựa chọn.
 
Kinh phí hỗ trợ được cấp một lần cho đối tượng hưởng tại thời điểm hết tuổi lao động. Đối với những người đã hết tuổi lao động trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực cấp vào năm tài chính 2011.
 
Tháng 6 hàng năm, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non thuộc đối tượng được hưởng chính sách, hết tuổi lao động vào năm kế tiếp, làm đơn và hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi cơ sở giáo dục mầm non nơi đang công tác để tổng hợp gửi phòng GD&ĐT.
 
Chế độ quy định tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
 
Theo GDTĐ
 
.