,
Cập nhật lúc 05:16, Monday, 10/08/2009

Trước ngày 28/8 các trường gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ

 
Bộ GD-ĐT quy định, các trường thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập cho thí sinh trúng tuyển NV1 học tại trường trước ngày 20/8/2009.
 

Xem danh sách điểm thi ĐH, CĐ 2009
Xem danh sách điểm thi ĐH, CĐ 2009
Cũng trong thời gian này, các trường gửi giấy chứng nhận kết quả thi đại học hoặc cao đẳng số 1, số 2 cho thí sinh không trúng tuyển NV1 vào trường nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng (theo đề thi đại học), bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (theo đề thi cao đẳng) và gửi phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi thấp hơn điểm sàn hệ cao đẳng (theo đề thi đại học) hoặc thấp hơn mức điểm tối thiểu (theo đề thi cao đẳng).
 
Các trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV2 thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mức điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu xét tuyển và nguồn tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 25/8/2009.
 
Các trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV3 thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mức điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu xét tuyển và nguồn tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 15/9/2009.
 
Theo GD&TĐ
http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/2009/08/1714706/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,