,
Cập nhật lúc 07:20, Thursday, 06/08/2009

Chấm dứt dạy học “đọc - chép” từ năm học 2009 - 2010

Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non, GD phổ thông năm học 2009 - 2010.

Một trong những nội dung quan trọng của chỉ thị này là vận động trong ngành GD, trong vòng 2 năm, bắt đầu từ năm học 2009 - 2010, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép” ở THCS và THPT. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học.

Tất cả các Sở GD-ĐT cần xác định nhu cầu giáo viên các cấp học, các môn học giai đoạn 2009 - 2015, lập kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhu cầu của tỉnh, đặt hàng các ĐH, CĐ sư phạm trong và ngoài tỉnh đào tạo, kết hợp các chính sách khuyến khích giáo viên công tác tại địa phương, đảm bảo từ sau năm 2012 không còn tình trạng thiếu giáo viên có chất lượng ở tất cả các bậc học và môn học.
TheoTNO
http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/2009/08/1714405/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,