Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

16:11, 07/09/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Quảng Ngãi đã cụ thể hóa bằng những chủ trương, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Tỉnh thực hiện tốt phương châm "Mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng", xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
 
 
Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc
 
Tỉnh vừa tổ chức xong đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2022 - "QNg-22", với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Việc vận hành cơ chế của hệ thống chính trị trong các tình huống quốc phòng; thực binh PTDS và tác chiến phòng thủ của các lực lượng vũ trang tỉnh đã khẳng định thêm quyết tâm của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ trong diễn tập
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ trong diễn tập "QNg-22". ẢNH: X.tHIÊN
Đợt diễn tập QNg-22 được Quân khu 5 đánh giá tốt. Trong thực hành diễn tập KVPT, các vai tập đã nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu, chuẩn bị nội dung và điều hành các hội nghị đúng nguyên tắc, quy định, có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Các lực lượng quân sự, biên phòng, Công an tỉnh đã thể hiện tốt vai trò trung tâm trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và giải quyết các tình huống đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương...
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, qua các nội dung thực hành diễn tập lần này, hệ thống chính trị của tỉnh đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tất cả các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng KVPT của tỉnh ngày càng vững chắc, toàn diện.
 
Giai đoạn 2016 - 2020,  Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập KVPT tỉnh và 13/13 huyện, thị xã, thành phố; diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong KVPT đối với 173/173 xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự: Ứng phó sự cố động đất, sóng thần; chiến đấu phòng thủ đối với một số đơn vị doanh nghiệp; diễn tập chỉ huy cơ quan, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho 100% cơ quan, đơn vị. Năm 2021, đã tổ chức diễn tập KVPT 3 huyện: Lý Sơn, Ba Tơ, Mộ Đức và diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong KVPT ở 45 xã, phường, thị trấn.
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp
 
Qua diễn tập KVPT hằng năm, việc vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) được thông suốt, đồng bộ, linh hoạt. Hiệu quả cơ chế lãnh đạo cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tham mưu thực hiện của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể địa phương, nòng cốt là quân sự, công an, biên phòng càng được nâng cao. Đặc biệt, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng và hoạt động KVPT có chuyển biến, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
 
Đại tá Lương Đình Chung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, thông qua diễn tập KVPT các cấp đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án tác chiến trên từng hướng, từng khu vực, sát thực tế KVPT của tỉnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của tỉnh được tăng cường. Trình độ chỉ huy, quản lý, tham mưu, điều hành xử trí các tình huống của cán bộ các cấp được nâng lên... Qua đó, góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa chia sẻ, tham gia đợt diễn tập KVPT và PTDS tỉnh năm 2022 là cơ hội lớn đối với cơ quan Tỉnh đoàn cũng như các đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Bản thân tôi có thêm kinh nghiệm, dự lường các tình huống có thể xảy ra. Từ đó xây dựng kịch bản phù hợp với nhiệm vụ công tác trong mọi tình huống. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tôi xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tư tưởng chính trị, về truyền thống cách mạng, để thế hệ trẻ có bản lĩnh vững vàng. Từ đó tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
XUÂN THIÊN
 
 
.
.