Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

21:36, 01/11/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, giai đoạn 2019 -2023" (Đề án), nhiều cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đã được tiếp cận và nâng cao hiểu biết về Luật Cảnh sát biển. Qua đó, giúp họ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Lan tỏa sâu rộng
 
Thực hiện Đề án, từ năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã xây dựng các kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng quân và các cơ quan thông tấn, báo chí để triển khai nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật CSB Việt Nam.
 
Vùng Cảnh sát biển 2 phát tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân.
Vùng Cảnh sát biển 2 phát tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân.
Trong 3 năm qua, Vùng CSB 2 đã tổ chức biên soạn 32 giáo án chuyên đề phục vụ tuyên truyền Luật CSB Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, ngư dân... Cùng với đó là in và cấp phát 2.457 cuốn sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và 6 tỉnh miền Trung; cấp phát hơn 15 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Luật CSB; 4.600 đầu sách pháp luật và 3.500 sổ tay tuyên truyền về CSB cho ngư dân.
 
Đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tổ chức 5 đợt học tập tìm hiểu về Luật CSB Việt Nam; đồng thời tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật CSB Việt Nam trong nội bộ, thu hút gần 3.742 lượt người dự thi.
 
Thực hiện Chương trình dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Vùng CSB 2 đã lồng ghép tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam, với 20.503 lượt người tham gia.
 
Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023". Mục tiêu của Đề án là giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật CSB Việt Nam, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng CSB Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Đa dạng hình thức tuyên truyền

 
Để công tác tuyên truyền Luật CSB Việt Nam mang lại hiệu quả, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với nhiều đối tượng, như tuyên truyền tập trung, phát tờ rơi, tổ chức cuộc thi, sân khấu hóa, chiếu phim... Bên cạnh đó, Vùng CSB 2 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền.
 
Các lực lượng CSB thực hiện nhiệm vụ trên biển thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố kết hợp giữa tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển với tuyên truyền cho ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Đến nay, Vùng CSB 2 đã tổ chức hơn 150 lượt tổ tuyên truyền lưu động đến từng phương tiện và cho hơn 3.500 lượt ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển, nhất là các phương tiện hoạt động khai thác hải sản xa bờ.
 
Vùng CSB 2 đã phối hợp với hàng chục cơ quan báo chí trung ương và địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền với hàng nghìn tin, bài, phóng sự, phim tài liệu. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Chương trình Công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Đồng thời, Vùng CSB 2 còn phối hợp với một số trường học tổ chức thi tìm hiểu Luật CSB Việt Nam; tìm hiểu biển, đảo; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”...
 
Theo Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng CSB 2, nét nổi bật qua 3 năm thực hiện Đề án là các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, bám sát nội dung đề ra. Từ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam đến cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo và đạt được những kết quả đáng khích lệ, làm cơ sở và kinh nghiệm để đạt mục tiêu của đề án trong những năm tới.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
.
.