BỘ CHQS TỈNH: Hoàn thành Diễn tập "Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp"

09:44, 24/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (20 - 21/9), Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập "Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp" trên bản đồ và ngoài thực địa. Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp; bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong mọi tình huống. Quá trình diễn tập đã hoàn thành 3 nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành chiến đấu. 
 
Thực hành nội dung diễn tập thực địa trên sa bàn.  Ảnh: XUÂN THIÊN
Thực hành nội dung diễn tập thực địa trên sa bàn. Ảnh: XUÂN THIÊN
Với nỗ lực, quyết tâm cao trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, kết quả diễn tập đạt yêu cầu đề ra. Điểm nổi bật trong đợt diễn tập này là các vai tập đã thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cương vị được phân công đảm nhiệm; hành động chỉ huy và khung tập trong nhận định, đánh giá, bàn cách xử lý tình huống kịp thời, đúng nguyên tắc, sát với tình huống đặt ra...         
                     
        X.T
 
 
 
.
.