BAN CHQS HUYỆN BÌNH SƠN:

Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp

09:13, 23/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (17 - 18/9), Ban CHQS huyện Bình Sơn đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa.
 
Quang cảnh diễn tập.
Quang cảnh diễn tập.
Nội dung diễn tập gồm các đề mục được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.
 
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện, hoàn chỉnh, kiện toàn, bồi dưỡng khung tập; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, bản đồ, thao trường; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy - Ban CHQS huyện, các bộ phận được phân công đảm nhiệm từng vị trí thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình diễn tập đúng với kế hoạch, vận dụng linh hoạt giữa nguyên tắc lý luận tác chiến với thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Tin, ảnh: ĐỨC MINH
 
 
 
.
.