Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

19:44, 20/08/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 20/8, Bộ CHQS tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2026. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và Thượng tá Lương Đình Chung - Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Trong giai đoạn 2021 – 2026, công tác phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ CHQS tỉnh được triển khai thực hiện trên các mục tiêu như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Xây dựng MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
 
Hai đơn vị ký kết chương trình  phối hợp
Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra những biện pháp cụ thể, chương trình phối hợp; hai đơn vị thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý cho phù hợp, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức hoạt động, các mô hình tiêu biểu nhằm giúp đỡ địa phương và các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, làm tốt phối hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. 
 
Tại hội nghị hai đơn vị đã thống nhất các nội dung và ký kết chương trình hoạt động.
 
HUỲNH HUY
.