Ký kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QP- QS địa phương

21:57, 23/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 23.3, Bộ CHQS tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PTTH tỉnh tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP- QS) địa phương, giai đoạn 2021- 2026. 
 
Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PT- TH tỉnh về công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QP- QS địa phương, trong giai đoạn 2016-2020, Báo Quảng Ngãi đã đăng tải 180 số chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” với gần 400 tin, bài, ảnh; Đài PTTH tỉnh thực hiện phát sóng 120 chương trình phát thanh với 2.000 tin, bài, phóng sự, 120 chương trình truyền hình với hơn 1.000 tin, phóng sự, ghi nhanh… 
 
Ngoài hoạt động tuyên truyền trên 2 chuyện mục PT- TH tỉnh và chuyên trang “Quốc phòng toàn dân”, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Đài PT- TH tỉnh và Báo Quảng Ngãi kịp thời tuyên truyền các hoạt động LLVT tỉnh trên các chương trình thời sự, chuyên đề của Đài và các số báo ra hằng ngày. 
 
Công tác tuyên truyền trên báo, đài đã phản ánh cơ bản toàn diện các hoạt động quốc phòng toàn dân  (QPTD) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời và thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT vững mạnh; nâng cao cảnh giác cách mạng, cũng với các lực lượng giữ gìn ANTT, TTATXH, sẵn sàng chiến đấu chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
 
Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021- 2026
Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021- 2026
 
Đối với công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QP- QS địa phương giai đoạn 2021-2026, Bộ CHQS tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PT- TH tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và thời lượng tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ QP- QS địa phương, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Trong đó, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Quân đội, của tỉnh; tuyên truyền về kết quả xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; về tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả LLVT tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH gắn với củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân”; về kết quả xây dựng LLVT tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ QP- QS địa phương, trọng tâm là huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; công tác dân vận quân đội; các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh…
N.ĐỨC
.