Bộ đội Biên phòng tỉnh: Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

10:32, 23/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Giai đoạn 2015 - 2020, bên cạnh những kết quả đạt được, các nhiệm vụ công tác biên phòng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó, cần phải có các giải pháp khắc phục một cách căn cơ để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy BĐBP đã chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy là chưa đề ra biện pháp quyết liệt trong khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; năng lực vận dụng cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch còn nhiều hạn chế; ý thức trách nhiệm, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa phát huy và đề cao tính chủ động sáng tạo, còn trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên... 
Lực lương bộ đội biên phòng bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở khu vực biên giới biển.
Lực lương bộ đội biên phòng bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở khu vực biên giới biển.
Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, Thượng tá Lê Mỹ Sơn cho rằng: Để tạo được những chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trong giai đoạn mới, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu để nâng cao chất lượng toàn diện các biện pháp công tác nghiệp vụ biên phòng; thường xuyên luyện tập và triển khai các phương án, kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc, xử lý kịp thời, chính xác tình hình trên biển; quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. 
 
Bên cạnh đó, phải thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Cụ thể là, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các vấn đề nảy sinh. Công tác tuyên truyền phải được chú trọng, tiến hành chặt chẽ, kịp thời, nhất là tuyên truyền việc tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo; tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm giữ vững ổn định địa bàn.
 
Còn theo Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, Thượng tá Hoàng Phổ Thông, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì phải xây dựng BĐBP vững mạnh về tư tưởng chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực tinh thần cho bộ đội khắc phục khó khăn, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua, khơi dậy ý chí, quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...
 
Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Thượng tá Trịnh Chí Tàu đề xuất: Cần nêu cao vai trò của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm bảo đảm sát đúng với tình hình địa bàn, hoạt động của từng loại đối tượng. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh, tố giác tội phạm; lấy hiệu quả vận động quần chúng trong phòng ngừa, tố giác tội phạm làm nền tảng cơ bản...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.