Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng

16:36, 19/05/2019 [GMT+7]
.
Thượng tá Võ Tấn Tài
Thượng tá Võ Tấn Tài
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2014 - 2019, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Võ Tấn Tài cho biết: Qua việc thực hiện cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.  

PV: Xin đồng chí cho biết rõ hơn mục tiêu của cuộc vận động theo Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương?

Thượng tá Võ Tấn Tài: Cuộc vận động theo Chỉ thị 788 là cuộc vận động lớn, bao quát hầu hết các nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung các mục tiêu lớn: Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan-binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo.

Trên tinh thần đó, trong giai đoạn 2014-2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 788 trong Đảng bộ và LLVT tỉnh với nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, sát với tình hình hoạt động của LLVT địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực.

PV: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện cuộc vận động của LLVT tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Võ Tấn Tài: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 788, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ngày được nâng cao; tính tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chấp hành điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định về xây dựng nền nếp chính quy, tác phong quân nhân trở thành điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng bước được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, các phong trào của đoàn thanh niên và phụ nữ mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; thi đua “5 nhất”; “Thanh niên tiết kiệm bản thân vì ngày mai lập nghiệp” (quyên góp được 800 triệu đồng); phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” (huy động được 250 triệu đồng); “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, thực hành tiết kiệm, quan tâm ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo”...

Trong 5 năm qua, thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã góp công nạo vét 47km kênh mương, xây dựng 13km đường nông thôn, giúp nhân dân thu hoạch 6,7ha lúa; vận động hơn 8,5 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 117 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách...
Bộ đội gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo miền núi vào mỗi dịp Tết cổ truyền. ẢNH: X.THIÊN
Bộ đội gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo miền núi vào mỗi dịp Tết cổ truyền. ẢNH: X.THIÊN

PV: Đồng chí cho biết kinh nghiệm cũng như giải pháp để thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian đến?

Thượng tá Võ Tấn Tài: Thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đòi hỏi ngày càng cao với khối lượng công việc lớn. Để phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 788 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ tập thể để xác định những chủ trương, biện pháp đúng đắn, thiết thực, nhằm thực hiện Chỉ thị 788 sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, chú trọng đột phá vào khâu yếu, việc khó để đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động toàn diện, đồng bộ kết hợp thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

Phát huy tính xung kích, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước tiên là cấp ủy viên, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì các cấp, phải thật sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo, là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 788. Cùng với đó là, quan tâm công tác tuyên truyền kết quả thực hiện và những gương sáng, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 788, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

X.THIÊN
(thực hiện) 

.
.