Cập nhật lúc: 17:02, 01/11/2018 [GMT+7]
.

Thi đua Quyết thắng: Động lực để xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện


Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn 2013-2018, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực. Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm khẳng định: Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong huấn luyện, học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của LLVT tỉnh trong phong trào TĐQT trong 5 năm qua?

Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM: Qua 5 năm (2013-2018) thực hiện phong trào TĐQT, kết quả nổi bật nhất là công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Diện mạo của từng cơ quan, đơn vị có nhiều thay đổi. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ biểu dương các lực lượng hoàn thành xuất sắc nội dung thực binh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.                                                                          ẢNH: X.THIÊN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ biểu dương các lực lượng hoàn thành xuất sắc nội dung thực binh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. ẢNH: X.THIÊN

Chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, bảo đảm chính quy, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ thương yêu, đùm bọc, gắn bó với đơn vị. Hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được bồi đắp, tỏa sáng.

Có thể nói, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Qua đó, trở thành động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua là gì, thưa ông?

Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM: Về công tác giáo dục chính trị đã đổi mới hình thức thông qua các hoạt động như: “Hội thao, hội thi chính trị”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”... Điểm mới trong công tác huấn luyện là đã chủ động huấn luyện phối hợp giữa quân sự với biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao khả năng bảo vệ an ninh trên tuyến biển. Trong công tác quân y, bệnh xá mạnh dạn thực hiện mô hình khám bệnh cho bệnh nhân BHYT...

Trong các phong trào "Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo"; "Nồi cơm tình thương"; "Xây nhà đồng đội, nhà tình nghĩa"; “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động để phát huy thế mạnh, sở trường, điều kiện của từng đơn vị, tạo thành sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

PV: Theo ông, làm thế nào để phong trào TĐQT đạt hiệu quả?

Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM: Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, chúng tôi luôn nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động; luôn hướng về cơ sở, bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Trong quá trình chỉ đạo, đã thực hiện tốt “4 trực tiếp” của người chỉ huy là "trực tiếp phát động, trực tiếp tổ chức thực hiện, trực tiếp kiểm tra và trực tiếp sơ, tổng kết"; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan; tư vấn của hội đồng thi đua các cấp. Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua của các ngành, các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội.

LLVT tỉnh thực hiện Chỉ thị  05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các phong trào: “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đoàn kết, sáng tạo lập công dâng Bác”... Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo Bác với đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”.

Trước mỗi đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị định hướng tiêu chí lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực. Tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở nơi khó khăn, phức tạp... Các cơ quan, đơn vị còn tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tham gia các hội thi, hội thao; thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp... Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình để cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Tỉnh ủy ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Có 5 tập thể, cá nhân được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 12 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Quân khu 5; 23 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 158 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 300 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.232 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và 713 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh.


XUÂN THIÊN
(thực hiện)

 

.
.