.

UBND TỈNH:Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Cập nhật lúc: 14:52, 29/08/2017 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 28.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Tấn Lâm chủ trì hội nghị.

Đến nay, tỉnh ta đã xây dựng lực lượng DQTV ở 184/184 xã, phường, thị trấn; 151 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; quân số chiếm 1,45% dân số toàn tỉnh. Hằng năm, thực hiện tốt chế độ luân phiên trong lực lượng DQTV đạt từ 20-25% quân số theo quy định. Tổ chức biên chế đúng, đủ các thành phần từ cấp thôn đến tỉnh. Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật DQTV năm 2009.              Ảnh: Xuân Thiên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật DQTV năm 2009. Ảnh: Xuân Thiên

Công tác tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQTV đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các chính sách cho lực lượng DQTV được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định còn bất cập của Luật DQTV năm 2009 để phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, có 8 nhóm vấn đề còn bấp cập và 2 nội dung cần được luật hóa, là kinh phí cho hoạt động DQTV và định biên cho Phó Ban CHQS chuyên trách cấp xã.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu, trong khi chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các vấn đề còn bất cập trong Luật DQTV, các cấp, ngành, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm hàng quý cho đội ngũ quản lý DQTV đúng quy định. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã theo đúng chuyên ngành đào tạo, đảm bảo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật DQTV năm 2009.


X.THIÊN