Cập nhật lúc: 14:00, 24/11/2014 [GMT+7]
.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 21.11, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Minh đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 227 ngày 7.6.2012 của Đảng ủy Quân khu 5 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong tình hình mới. Dự hội nghị có đại tá Trương Đức Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy và ban chỉ huy quân sự 14 huyện, thành phố.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 227, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chính quyền các cấp tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng và nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV.

Qua đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18 ngày 24.9.2012 về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, theo mô hình dân bàn, dân cử, dân nuôi với số lượng phù hợp, chú trọng đến chất lượng chính trị và độ tin cậy, đảm bảo luân phiên cho ra và kết nạp vào lực lượng DQTV hàng năm đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Các chương trình huấn luyện cho DQTV tập trung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo DQTV ở địa phương và cơ quan, kể cả trong lực lượng học sinh, sinh viên rất tích cực. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng quân sự ở địa phương xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng lực lượng DQTV ổn định theo tỷ lệ với dân số, biên chế phù hợp với tình hình từng địa bàn, khu dân cư, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở các xã, phường, thị trấn ngày càng vững chắc.

Tuy vậy, việc xây dựng lực lượng DQTV ở tỉnh ta còn nhiều khó khăn, bất cập như: Không có nhà làm việc cho DQTV thường trực, chế độ cho lực lượng này quá thấp; đào tạo, huấn luyện về nhưng không bố trí được công tác do quy định biên chế ở địa phương; công tác phát triển Đảng trong DQTV cũng gặp nhiều khó khăn, do nhiều người đi làm ăn xa, không đảm bảo thời gian sinh hoạt Đảng; vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm, đầu tư, chưa gắn việc xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV.

Tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Minh cho rằng, chúng ta đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết để xây dựng lực lượng DQTV.  Do vậy, qua hội nghị lần này, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới của Đảng ủy Quân  khu 5 và Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Quân sự tỉnh để bổ sung, rút kinh nghiệm nhằm thực hiện Nghị quyết trong thời gian đến đạt kết quả tốt hơn.

Các cấp ủy Đảng phải chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong quyền hạn của mình, xây dựng lực lượng phải đảm bảo số lượng và chất lượng; huấn luyện phải gắn với việc giáo dục tư tưởng chính trị cho DQTV. Những bất cập, khó khăn thuộc về vấn đề cơ chế sẽ kiến nghị với Quân khu 5 để nghiên cứu giải quyết trong thời gian đến.
        

X. THIÊN
 

.