Cập nhật lúc: 10:09, 18/11/2014 [GMT+7]
.

Công an tỉnh: Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013


(Báo Quảng Ngãi)- Ngay khi Hiến pháp năm 2013 (gọi là Hiến pháp) có hiệu lực thi hành, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng Công an. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo trong năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp vào thực tiễn cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong triển khai thi hành Hiến pháp là tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững, nhận thức sâu sắc về quan điểm, tư tưởng, bản chất, những nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiến pháp. Những vấn đề được xem là cốt lõi, những điểm mới trong Hiến pháp đã được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Minh Long.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Minh Long.


Công an tỉnh cũng đã cấp phát trên 340 cuốn tài liệu phục vụ triển khai thi hành Hiến pháp cho công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện, như: Tài liệu tập huấn chuyên sâu Hiến pháp; hỏi đáp về Hiến pháp do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an…

Bên cạnh đó, thông qua chuyên mục truyền hình “An ninh Quảng Ngãi”, chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” trên Đài PT-TH Quảng Ngãi và các chuyên mục trên cổng thông tin thành phần của Công an tỉnh đã truyền tải hàng trăm phóng sự, tin, bài tuyên truyền, tìm hiểu Hiến pháp và kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp của Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương. Thông qua đó đã nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thi hành Hiến pháp, Công an tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện những quy định không phù hợp, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp.

Song song với việc triển khai thi hành Hiến pháp, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh thông tin, truyền thông.

Đặc biệt, lực lượng an ninh đã chủ động phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu, phương thức, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, số đối tượng cực đoan tôn giáo, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng triển khai thi hành Hiến pháp để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nói xấu Đảng, Nhà nước. “Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống” - Đại tá Nguyễn Thanh Trang nhấn mạnh.

Trong thời gian đến, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng để nâng cao nhận thức Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp. Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành Hiến pháp.
 

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU
 

.