Cập nhật lúc: 21:51, 27/08/2013 [GMT+7]
.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2013/NĐ-CP, ngày 27/8/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
 

   Một chiếc tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ Ảnh minh họa (nguồn: qđnd.vn)
Một chiếc tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ Ảnh minh họa (nguồn: qđnd.vn)


Theo Nghị định, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 - Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được sửa đổi, bổ sung như sau: 2. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam; tôn trọng và tuân thủ các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.


Điều 6 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cũng được Nghị định mới sửa đổi như sau: 1. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có tư cách pháp nhân, có tài khoản được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, con dấu có hình quốc huy; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được ghi riêng một mục trong tổng kinh phí hoạt động của Bộ Quốc phòng. 2. Tư lệnh, Chính ủy, Phó Chính ủy và các Phó Tư lệnh Cảnh sát biển do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 11 - Trang phục của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cũng được sửa đổi: Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục và lễ phục của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Tại Nghị định cũ, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là "Vietnam Marine Police", nay được sửa đổi thành "Vietnam Coast Guard". Theo đó, một số từ ngữ cũng được thay đổi, cụ thể: cụm từ "Cục Cảnh sát biển" thành "Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển", "Cục trưởng Cục Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Cảnh sát biển".

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2013./.

 

Theo Báo điện tử ĐCS Việt Nam

.