Phòng An ninh xã hội: Giữ vững an ninh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 13:49, 20/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Thời gian qua, Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phục vụ Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều chủ trương, kế hoạch công tác, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững an ninh nông thôn, góp phần  xây dựng nông thôn mới.  

TIN LIÊN QUAN

 

 Đại tá Trịnh Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu
Đại tá Trịnh Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2012 cho Phòng An ninh xã hội.


Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh xã hội đã phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường về cơ sở, bám dân để vừa làm công tác dân vận, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra đột xuất bất ngờ. An ninh, trật tự tuyến núi, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh các vấn đề xã hội khác trên các tuyến và địa bàn trọng điểm từng bước được củng cố vững chắc.
 
Đại tá Dương Hồng Sơn - Trưởng Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh cho biết: Phòng đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình của Nhà nước.

Tại những nơi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, đông người, lực lượng An ninh xã hội luôn có mặt kịp thời để phối hợp với các lực lượng khác ổn định tình hình, đồng thời bám sát địa bàn để chủ động tiếp xúc, gặp gỡ số người khiếu kiện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vướng mắc của chính quyền địa phương… Qua đó, tuyên truyền, giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những vấn đề, lĩnh vực liên quan; động viên, thuyết phục quần chúng nhân dân bình tĩnh chờ đợi sự giải quyết của cấp có thẩm quyền; hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo đúng quy định của pháp luật, không nghe theo kẻ xấu kích động, xúi giục.

Những kết quả  đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


 Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN
 

.