,
Cập nhật lúc 10:08, Wednesday, 19/12/2012

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương năm 2012


(QNg)- Quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược "Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", ý  thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác quốc phòng-quân sự địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2011, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng,  góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TIN LIÊN QUAN


Từ cuối năm 2011, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tổ chức khảo sát triển khai xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch "B" bảo đảm cho quyết tâm phòng thủ tỉnh, huyện; đồng thời phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới quân kỳ.
Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới quân kỳ.


Trong tham mưu chỉ đạo và thực hiện công tác quốc phòng-quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng. Mở 1 lớp đào tạo sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương với quân số 65 đồng chí; mở 2 lớp hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 126 đồng chí.

Bên cạnh việc rà soát, cử các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự các địa phương, cơ sở  tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 1.700 lượt các đối tượng. Ngoài ra, còn phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dạy nghề và các trường trung học phổ thông thực hiện có chất lượng bộ môn giáo dục QP-AN theo chương trình quy định. Đặc biệt, năm nay cũng  là năm đầu tiên tổ chức học kỳ trong quân đội cho 65 cháu học sinh.

Xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt vai trò vừa tham mưu, vừa tổ chức chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân một cách chặt chẽ, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng. Trong năm, đã theo dõi, chỉ đạo 14 huyện, thành phố hoàn thành công tác giao, nhận 2.650 thanh niên bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đúng luật. Chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên rõ rệt, nhất là tiêu chuẩn văn hóa, sức khỏe; 100% là đoàn viên thanh niên, có trình độ văn hoá từ lớp 8 đến lớp 12, có độ tuổi từ 18 đến 24.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu đó là việc  theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị cho các đối tượng. Nhờ vậy, 100% cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều được học tập, huấn luyện đầy đủ nội dung chương trình theo quy định.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng đều được tổ chức nghiêm túc, duy trì các chế độ, nền nếp, nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và đặc điểm tình hình trong năm. Bên cạnh đó, các đơn vị còn đầu tư kinh phí chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án phục vụ huấn luyện đúng quy định. Trong năm 2012, LLVT toàn tỉnh đã huy động gần 2.000 ngày công, 250 triệu đồng để cải tạo, tu sửa và làm mới thao trường, bãi tập; 1.500 mô hình học cụ các loại.

Do có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt nên đến cuối tháng 10/2012, 100% cơ quan, đơn vị, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện năm với kết quả đạt khá. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, Trà Bồng, diễn tập  ứng phó động đất sóng thần tại huyện Đức Phổ và cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp huyện cũng được tiến hành đúng thời gian, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra và góp phần nâng cao một bước trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong tình hình mới đã và đang đặt ra cho tỉnh Quảng Ngãi những yêu cầu mới cao hơn. Vai trò tham mưu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng vì thế mà ngày càng đòi hỏi tính nhạy bén, kịp thời, hiệu quả. Nhưng với những kết quả đạt được, tin tưởng rằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, phấn đấu góp phần đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương vững chắc về QP-AN và phát triển mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong các tỉnh của địa bàn Quân khu V và cả nước.

Bài, ảnh: Nguyễn Ngọc Ân
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201212/Bo-chi-huy-quan-su-tinh-Hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2012-2207361/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,