Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế

15:15, 09/03/2023 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, được xem như “sếu đầu đàn” đóng góp lớn vào phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh như Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty CP Đường Quảng Ngãi... thì phần lớn các doanh nghiệp của Quảng Ngãi thuộc diện DNNVV, thậm chí là siêu nhỏ. Dù vậy, các doanh nghiệp này cũng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm, duy trì ổn định xã hội và tăng trưởng GRDP của tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhất là giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNVV của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.
 
Hiện nay, trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng diễn ra song hành với tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, DNNVV của Quảng Ngãi cũng như trong cả nước đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Trong đó, môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi hơn giúp DNNVV dễ dàng gia nhập thị trường, thuận lợi trong kinh doanh. Cùng với đó, những nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển, mở ra cơ hội phát triển thị trường trong và ngoài nước đối với DNNVV. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, DNNVV đang đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức, bởi năng lực cạnh tranh còn hạn chế.
 
Mục tiêu đề án nói trên là thúc đẩy DNNVV của tỉnh nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tạo nền tảng vững chắc và động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tăng tỷ lệ DNNVV tỉnh Quảng Ngãi hội nhập quốc tê lên 30% và tỷ lệ sẵn sàng hội nhập lên 80% vào năm 2030; góp phần tăng tỷ trọng của xuất khẩu/GRDP của tỉnh lên khoảng 50 - 55% vào năm 2030; tăng tỷ trọng đóng góp của DNNVV vào kim ngạch xuất khẩu khoảng 70 - 80% vào năm 2030.
 
Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra, vấn đề đặt ra đối với các cấp, ngành của tỉnh hiện nay là cần có giải pháp tập trung nâng cao năng lực tài chính, nhân lực, công nghệ, nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất và mặt bằng sản xuất của DNNVV để tham gia hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập; tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số và áp dụng các giải pháp số vào phục vụ từng nội dung quản trị doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, cần giúp DNNVV nâng cao năng lực marketing, mở rộng thị trường quốc tế. Nâng cao hiểu biết về pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và pháp luật kinh doanh quốc tế. Cải thiện các điều kiện và phương tiện thực hiện chiến lược marketing, hỗ trợ khảo sát, xúc tiến thị trường quốc tế. Chú trọng xây dựng thương hiệu mạnh cho các sản phẩm địa phương để nâng cao sức cạnh tranh và quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế. Về phía các DNNVV, cần tăng cường kết nối, liên kết chuỗi giá trị trong phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.
 
PHẠM DANH
 
.
.