Xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu: Còn nhiều khó khăn

22:21, 30/12/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Được xem là nền tảng để các địa phương xây dựng cũng như lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, nhưng hiện nay, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu còn gặp rất nhiều khó khăn...
 
 
Nỗ lực triển khai...
 
Được công nhận là khu dân cư (KDC) nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh vào năm 2019, đến nay, diện mạo hạ tầng và cuộc sống người dân thôn 2, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) có sự chuyển biến mạnh mẽ. Theo đó, 100% đường trục thôn, liên thôn được bê tông, trong đó có trên 83% tuyến đường có hoa, cây xanh; 100% hộ gia đình thực hiện chỉnh trang vườn, nhà ở phù hợp; thôn còn 5 hộ nghèo... Để thực hiện có hiệu quả 10 tiêu chí của KDC nông thôn kiểu mẫu, thôn 2 đã chú trọng phát huy sức mạnh của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Người dân thôn 2 đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với phát triển các ngành nghề. Qua đó góp phần nâng thu nhập lên mức trên 47 triệu đồng/người/năm.  
 
Tuyến đường ở xã nông thôn mới Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) được đầu tư khang trang.
Tuyến đường ở xã nông thôn mới Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) được đầu tư khang trang.
Thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) cũng được công nhận KDC nông thôn kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm đã được bê tông hoặc cứng hóa, gần 90% hộ đã chỉnh trang vườn nhà phù hợp, đảm bảo xanh - sạch, trên 96% người dân tham gia BHYT, 100% các hộ gia đình trong khu được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân gần 51 triệu đồng/người/năm và chỉ còn 11 hộ nghèo. Bí thư Chi bộ thôn Đại An Đông 1 Nguyễn Mai chia sẻ, trước hết phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu, để tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua. Đồng thời công khai, minh bạch phương án thực hiện; phát huy vai trò và đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 100 KDC nông thôn kiểu mẫu. Kết quả này đã tạo động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh tiếp tục thi đua xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cũng như KDC nông thôn kiểu mẫu.
 
... nhưng thiếu kinh phí
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, từ năm 2021 đến nay, phong trào thi đua xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu có dấu hiệu đi xuống, bởi một số thôn, tổ dân phố không mặn mà triển khai thực hiện. Nguyên nhân là từ năm 2021, ngân sách không hỗ trợ kinh phí (500 triệu đồng/thôn, tổ dân phố), trong khi việc huy động nguồn lực trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, hầu hết các thôn, tổ dân phố rất khó, thậm chí không thể triển khai thực hiện 10 tiêu chí KDC nông thôn kiểu mẫu. 
 
Theo chính quyền các địa phương, xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu chính là nâng “chất” cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, lấy hiệu quả để đánh giá chất lượng các tiêu chí. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách để “tạo đà”, thì vô tình sẽ gia tăng áp lực và gánh nặng nguồn lực thực hiện cho người dân. Chủ tịch UBND xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) Trần Văn Thiện cho rằng, việc hoàn thành các tiêu chí của KDC nông thôn kiểu mẫu là tiền đề để chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân trong khu tiếp tục nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, sau khi thôn An Sơn được công nhận KDC nông thôn kiểu mẫu năm 2021, phong trào thi đua xây dựng KDC nông thôn lan tỏa ở các thôn trong toàn xã. Song, vì ngân sách tỉnh không hỗ trợ, nên xã phải cân nhắc và tính toán điều chỉnh kế hoạch xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 phù hợp với điều kiện nguồn lực địa phương.
 
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 có 300 thôn, tổ dân phố được công nhận KDC nông thôn kiểu mẫu. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ rất khó, thậm chí không thể hoàn thành nếu cấp thẩm quyền không có giải pháp trong việc cân đối và bố trí nguồn lực để các thôn, tổ dân phố tổ chức thực hiện.
 
Bài, ảnh: MỸ HOA
 
 
.
.