Chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

12:01, 08/12/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong năm 2022. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Nỗ lực bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định, năm 2022, Quảng Ngãi đã đối diện với không ít khó khăn và thách thức đan xen. Đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra.
 
Với ý chí, sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ dám làm, sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, khoa học, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực, toàn diện trên các mặt và được lãnh đạo trung ương đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của cả nước.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.
 
 
Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu đề ra năm 2022, tất cả đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,08% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người ước đạt 97,67 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 129 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 34.167 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33,2 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2021…
Quy mô nền kinh tế của Quảng Ngãi không ngừng tăng lên qua các năm, đưa tỉnh vào top 20 tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước, có đà tăng trưởng mạnh mẽ. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 2/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 4/14 tỉnh vùng kinh tế miền Trung. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 2/14 tỉnh vùng kinh tế miền Trung, chỉ xếp sau Đà Nẵng. Thu ngân sách nhà nước đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 2 trong vùng kinh tế miền Trung.
 
Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp hữu hiệu. Chỉ số PAR INDEX năm 2021, tỉnh tăng 24 bậc so với năm 2020, từ vị trí 63 lên vị trí 39/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số PAPI tăng 17 bậc so với năm 2020, từ vị trí 60 lên vị trí 43/63 tỉnh, thành phố.
 
Một điều đáng mừng là đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xử lý đối với phần hụt thu năm 2019, 2020 (khoảng 6.000 tỷ đồng). Có thể nói, đây là một sự nỗ lực, cố gắng cực kỳ lớn của lãnh đạo tỉnh trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ và có nhiều nhiệm vụ chi cần thiết phải thực hiện. Qua đó, đã thể hiện sự chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách linh hoạt, hợp lý, khoa học của lãnh đạo tỉnh và đã tạo thuận lợi rất lớn cho quá trình điều hành tài chính ngân sách của tỉnh trong thời gian đến.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cũng còn có những hạn chế nhất định. Một số lĩnh vực tăng trưởng chưa đạt được kết quả như mong đợi, như: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,19% (thấp hơn kế hoạch đề ra 3,5%); cơ cấu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nền kinh tế tỉnh ta hiện nay là 15,6%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 33,64%. Việc tăng trưởng khu vực nông nghiệp thấp đồng nghĩa với việc thu nhập và mức sống của người dân khu vực nông thôn hiện nay vẫn còn thấp, chưa cải thiện đáng kể.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
 
Kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng thiếu sự ổn định, bền vững, chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Thu tiền sử dụng đất còn thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực và so với chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới quốc gia còn ở mức cao 7,96%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi là 30,91%...
 
Đoàn kết, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa và là năm tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh có những cơ hội cũng như thách thức.
 
Để tổ chức triển khai đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2023 cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.
Quảng Ngãi đặt quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Quảng Ngãi đặt quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
 
Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xây dựng chương trình công tác và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương nhằm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, nâng cao chất lượng, đời sống của nhân dân…
 
“Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, tôi yêu cầu các cấp, các ngành trong hệ thống các cơ quan hành chính tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khuyến khích tư duy đột phá, hiến kế, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nói được làm được, nói ít làm nhiều. Không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, chờ sự chỉ đạo của cấp trên mới thực hiện. Chủ động xây dựng được các mối quan hệ gần gũi, thường xuyên tương tác với các cơ quan trung ương để tranh thủ kịp thời các nguồn lực cho tỉnh; đặt việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực trong xu thế chung với các ngành, lĩnh vực tương ứng của các tỉnh trong khu vực”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng với sự chung sức, đồng lòng đó chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023, để tăng tốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đặt ra.
 
N.ĐỨC – T.PHƯƠNG

 

.