Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã: Nơi là hạt nhân, chỗ mờ nhạt

02:06, 24/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã đóng vai trò quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của địa phương.
 
[links()]
 
Khẳng định vai trò hạt nhân
 
“Cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM từ xã đến thôn, cấp ủy, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí NTM gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn dân, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM”, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đức Tân (Mộ Đức) Nguyễn Văn Từ cho biết.
 
Lãnh đạo xã Sơn Cao và huyện Sơn Hà trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất mì của người dân.  Ảnh: M.HOA
Lãnh đạo xã Sơn Cao và huyện Sơn Hà trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất mì của người dân. Ảnh: M.HOA
Trên cơ sở xác định rõ điều kiện cụ thể của địa phương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đức Tân đã phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Đồng thời, quán triệt nội dung, ý nghĩa của chương trình NTM đến các chi bộ và chỉ đạo thực hiện với phương châm: “Chi bộ nắm thôn, đảng viên nắm hộ”. Qua đó, các chi bộ phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên theo dõi kết quả thực hiện các tiêu chí NTM.
 
Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đức Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, hội, đoàn thể và người dân tham gia bàn và thống nhất phương án huy động, sử dụng nguồn lực; cũng như minh bạch, công khai danh mục các công trình được đầu tư. Đồng thời, quy hoạch và thực hiện các vùng sản xuất hàng hóa, để đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Xã còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “đường hoa yêu thương”, “ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày Chủ nhật xanh”... Qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo tiền đề để xã Đức Tân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhằm đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2022.
 
Chỗ mờ nhạt
 
Tuy đóng vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng vẫn còn tình trạng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, chính quyền một số địa phương, chủ yếu là các xã miền núi, chưa nắm bắt đầy đủ nội dung và ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Các thành viên ban chỉ đạo cũng không nắm rõ chủ trương, kế hoạch, cũng như nhiệm vụ, mục tiêu và các nội dung liên quan đến việc xây dựng NTM. Chính quyền, hội, đoàn thể địa phương cũng chưa xem xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
 
Tình trạng trên còn khiến người dân không nắm bắt đầy đủ vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, dẫn đến tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Tại các buổi giám sát, làm việc với 5 huyện miền núi của tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2021, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của cán bộ, đảng viên, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của ban chỉ đạo xây dựng NTM xã. Bởi, chỉ có nhận thức đúng mới có sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của từng địa phương. Có như vậy, chương trình NTM mới đạt được những thành quả thiết thực, đúng mục tiêu đã đề ra là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch.
 
Bài học từ thực tiễn
 
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hồ Trọng Phương, qua 10 năm xây dựng NTM của tỉnh và thực tiễn đã chứng minh, ở địa phương nào mà ban chỉ đạo xây dựng NTM xã phát huy vai trò lãnh đạo, chính quyền địa phương sáng tạo trong cách làm, các chi bộ và hội, đoàn thể hoạt động sôi nổi, thì kết quả thực hiện chương trình NTM của địa phương đó đạt kết quả cao. 
MỸ HOA
 
 
 
 

.