Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

10:03, 17/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án được giao kế hoạch vốn. Đồng thời, sẽ kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án chậm tiến độ.
[links()]
 
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân
 
Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là trên 6.462 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách địa phương 4.995 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương hơn 1.467 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị triển khai thực hiện hơn 5.495 tỷ đồng. Từ kế hoạch vốn đã phân khai, từ đầu năm đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương, chủ đầu tư đã tập trung giải ngân các nguồn vốn.
 
Phương tiện, nhân lực tập trung thi công tuyến Tỉnh lộ 623B Quảng Ngãi - Thạch Nham.
Phương tiện, nhân lực tập trung thi công tuyến Tỉnh lộ 623B Quảng Ngãi - Thạch Nham.
Tại huyện Bình Sơn, những ngày qua, chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công tập trung hoàn thành các công việc, lên khối lượng giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết, đối với dự án chuyển tiếp xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, xã Bình Hải, chủ đầu tư đã giải ngân gần 51 tỷ đồng, số còn lại sẽ tập trung giải ngân sớm. Đồng thời, triển khai dự án mới cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ). Tỷ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm của huyện Bình Sơn đạt hơn 16%.
 
Thị xã Đức Phổ là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong 2 tháng đầu năm, với hơn 22% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, có rất nhiều dự án khởi công mới như kè chống sạt lở các điểm dọc sông Trà Câu, đường Huỳnh Công Thiệu nối dài, đường Huỳnh Thúc Kháng...
 
Tính đến ngày 28/2, kết quả giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt gần 410 tỷ đồng, đạt 7,5% so với kế hoạch vốn đã phân khai. Ước đến ngày 31/3, giá trị giải ngân sẽ hơn 736 tỷ đồng, đạt 13,4% so với kế hoạch vốn đã phân khai.
 
Điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ
 
Năm 2022, đầu tư công tiếp tục là động lực cho tăng trưởng năm 2022 và giai đoạn sắp tới. Để thúc đẩy tăng trưởng, triển khai các dự án đầu tư công đúng tiến độ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm. Đồng thời, ban hành kế hoạch về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng tháng, quý. Cụ thể, đến ngày 31/3, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước được giao kế hoạch đầu năm. Đến ngày 30/6, giải ngân phải đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao. Đến ngày 30/9, giải ngân phải đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn được giao...
 
Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021, các chủ đầu tư cần tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phải có khối lượng và giao dịch với Kho bạc Nhà nước, để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I/2022. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực của chủ đầu tư, tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ để chuyển sang dự án khác có khả năng giải ngân, không để lãng phí nguồn vốn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh.
         
Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 

.