Nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế

23:07, 15/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với quyết tâm chính trị cao nhất. Mục tiêu là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cùng với tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...
 
Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
 
Kết thúc năm 2021, trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, nhưng Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 16/24 chỉ tiêu kế hoạch. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, những kết quả đạt được là nhờ vào sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội,  trong đó “tinh thần đoàn kết chính là nơi tạo ra những giá trị đặc biệt”. 
 
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với quyết tâm chính trị cao nhất. Mục tiêu là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cùng với tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...
Kỹ sư, công nhân của Doosan Vina (KKT Dung Quất) trong ca sản xuất.                    Ảnh: D.S
Một trong những yêu cầu đặt ra trong năm 2022 là cần khắc phục triệt để những hạn chế trong năm 2021, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, giữa ngành với địa phương trong quá trình giải quyết các công việc liên quan. Tập trung khắc phục, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) và người dân về sản xuất, kinh doanh; vận dụng, tận dụng cơ hội thu hút các nguồn lực để đầu tư, phát triển; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
 
Năm 2022, Quảng Ngãi đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5 - 6%; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64 - 65%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29 - 31 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao 5%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 43,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 61,43%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1 - 1,5%, trong đó miền núi giảm từ 4 - 4,5%, đồng bằng giảm 0,4 - 0,6%...
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
 
“Các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng, cụ thể hóa các mục tiêu tỉnh đã đề ra thành nhiệm vụ cụ thể. Quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2022, với tinh thần không vì vui Xuân, đón Tết mà lơ là, chủ quan trong công việc”.
Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH

Năm 2022, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với từng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 ngay sau khi Chính phủ ban hành và phù hợp với điều kiện của địa phương. Chủ động xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện khi Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp, khả thi trên địa bàn tỉnh, trong đó tranh thủ kịp thời các cơ chế hỗ trợ của các gói kích thích, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của trung ương để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

 
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho rằng, cần tăng cường rà soát, tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án bất động sản tạo điều kiện để thu ngân sách từ thuế sử dụng đất. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức đấu thầu các dự án ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, cần xúc tiến đầu tư một số DN lớn vào Quảng Ngãi. Như tạo điều kiện cho Tập đoàn Vingroup vào Quảng Ngãi sẽ thúc đẩy một số dự án bất động sản, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, rà soát các chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư có hiệu quả; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội và tăng cường công tác cải cách hành chính.
 
Trong khi đó, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2022 là thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo tiến độ và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tập trung xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư. Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để cùng với nguồn lực của Nhà nước sớm hoàn thành nhiệm vụ đột phá đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
Các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2022.  Trong ảnh: Khởi công xây dựng kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi).               ẢNH: M.HOA
Các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2022. Trong ảnh: Khởi công xây dựng kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). ẢNH: M.HOA
“Cần tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trở lại hoạt động sau thời gian dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là quỹ đất cho các DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế để mở rộng quy mô sản xuất. Thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế có kinh nghiệm, năng lực thực sự để đầu tư một cách đồng bộ cả khu vực để góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế trong tương lai. Kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi chủ trương đầu tư đối với những nhà đầu tư chậm thực hiện dự án, giữ đất để chuyển nhượng dự án, không có năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, các dự án đầu tư có chất lượng, ưu tiên các dự án có sự lan tỏa và đáp ứng nhu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững”, bà Ái nói.
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, những điểm yếu đã được nhận diện, chỉ ra trong thời gian qua là quyết tâm không để lặp lại trong năm 2022. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương phải có sự chuyển biến tích cực. Chúng ta đặt ra chỉ tiêu cao thì phải nỗ lực cao, phấn đấu và quyết tâm lớn trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, tất cả các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt tinh thần là làm việc tích cực hơn nữa, nhiều hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa.
 
Bên cạnh phục hồi, phát triển kinh tế, trong năm 2022 Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi...
 
PHẠM DANH
 
 
.