Nâng cao hiệu quả đầu tư công

16:03, 11/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công ở mức cao nhất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Quyết tâm ngay từ đầu năm
 
Năm 2021, tổng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.585 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 2.588 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 997 tỷ đổng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi trong năm đạt ở mức khá so với bình quân chung của cả nước.
 
Công trình cầu Đông Yên 3, xã Bình Dương (Bình Sơn) vừa đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân hai bên bờ sông Trà Bồng.
Công trình cầu Đông Yên 3, xã Bình Dương (Bình Sơn) vừa đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân hai bên bờ sông Trà Bồng.
Mục tiêu trong tháng 12/2021, Quảng Ngãi sẽ giải ngân đạt hơn 99% tất cả các nguồn vốn. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chủ động điều hành công tác đầu tư quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn của dự án giải ngân chậm sang dự án có khối lượng, cần vốn.
 
Hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đều chủ trì đánh giá tình hình giải ngân tháng vừa qua và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cho tháng tới. Thành phần dự họp chỉ tập trung mời những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp để nghe giải trình, nắm rõ thông tin thuận lợi, khó khăn trong giải ngân của từng dự án để có chỉ đạo kịp thời, cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư này phải cam kết trước tỉnh về những biện pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn đã được phân khai. Đồng thời, đưa ra "tối hậu thư": Các chủ đầu tư giải ngân không đạt nguồn vốn mà bị hủy dự toán, thu hồi nộp về ngân sách, thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện dự án trong năm 2022, UBND tỉnh không bố trí vốn lại cho các dự án này; chủ đầu tư giải ngân không đạt tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thì thủ trưởng đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
 
Năm 2022, Quảng Ngãi dự toán chi đầu tư công hơn 5.000 tỷ đồng; đồng thời đề ra quyết tâm cao trong cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công, giảm thiểu hiện tượng đầu tư dàn trải, vượt quá khả năng cấp vốn của ngân sách tỉnh. Công tác đầu tư công theo đó cũng có những thay đổi nhất định cả về quy mô, cơ cấu về nguồn vốn trong cùng dự án, theo ngành kinh tế, theo cấp quản lý. Mục đích là tạo ra ngày càng nhiều dự án ngân sách đa mục tiêu, dự án "mồi" để kích thích, thu hút dự án đầu tư vốn tư nhân, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ chủ động cắt giảm đầu tư công, nếu thu ngân sách không đạt kế hoạch. Việc bố trí vốn cho các dự án sẽ theo các thứ tự ưu tiên: Trả nợ, đối ứng, chuyển tiếp, sau đó mới đến khởi công mới.
 
Hiện nay, Quảng Ngãi tiếp tục đề ra những định hướng mang tính chiến lược, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công. Đó là, tập trung nguồn lực cho những ngành, lĩnh vực mà tư nhân không đầu tư; những ngành mũi nhọn, sử dụng công nghệ cao và có sức lan tỏa lớn. Với định hướng này, năm 2022, Quảng Ngãi sẽ triển khai các dự án lớn, mang tính kết nối cao, đa mục tiêu như đường cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong, cầu Trà Khúc 3, đường Ba Tơ - Ba Lế - Ba Nam... Đồng thời, xác định các tiêu chí và thứ tự ưu tiên làm căn cứ để phê duyệt hay cắt giảm các dự án đầu tư; đa dạng hóa nguồn vốn; đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong đầu tư công. Đặc biệt là, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xã hội hóa và thị trường hóa trong các lĩnh vực dịch vụ công.
 
"Năm 2022, Quảng Ngãi kiên quyết xóa bỏ tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt nguồn lực hiện có, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra nhiều năm, dẫn đến đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi công, nợ xây dựng cơ bản lớn, gây lãng phí, thất thoát, hiệu quả thấp. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi đầu tư công. Gắn việc đổi mới đầu tư công với xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo đảm nền tài chính an toàn và bền vững", Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: THANH  HUYỀN
 
 

 

.
.