Đảm bảo tiến độ giải ngân tất cả nguồn vốn đầu tư công

14:24, 01/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.
 
Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.585 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 2.588 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 997 tỷ đổng.
 
Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh là 3.909 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch trung ương giao là 324 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 64,5%, chưa đảm bảo kế hoạch của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch vốn được trung ương giao thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 70,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (56,89%).
 
Với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 hơn 651 tỷ đồng và đã giải ngân bằng 62,5% kế hoạch. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các chủ đầu tư phải đảm bảo đúng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ghi nhận sự nỗ lực của các chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân cao, đồng thời phê bình các chủ đầu tư có kết quả giải ngân đạt thấp.
 
Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp phải tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt 100% cho tất cả các nguồn vốn trong tháng 12/2021. Những dự án giải ngân không đạt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì được chuyển sang giải ngân trong tháng 1/2022, nhưng phải thực hiện đúng quy định. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, các chủ đầu tư giải ngân không đạt kế hoạch nguồn vốn của các dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các dự án được trung ương hỗ trợ mà bị hủy dự án, thu hồi nộp về ngân sách thì tự chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí để thực hiện dự án trong năm 2022, UBND tỉnh không bố trí vốn lại cho các dự án này. 
 
Các chủ đầu tư không giải ngân đạt tiến độ do nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh sẽ đánh giá thủ trưởng đơn vị đó không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. 
 
Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm việc với các địa phương chuẩn xác lại nguồn vốn phân cấp trong năm 2021, trình HĐND tỉnh trong phiên họp cuối năm 2021 để điều chỉnh chỉ tiêu nguồn thu từ tiền sử dụng đất để đánh giá sát tình hình giải ngân của tỉnh trong năm 2021. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
.
.