Tập trung quyết toán các công trình, dự án

09:17, 12/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hai năm gần đây, việc thanh quyết toán các công trình, dự án đã được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Dù vậy, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã lâu mà vẫn chờ quyết toán.
Trong số các dự án, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành khâu lập hồ sơ, thẩm tra, thanh quyết toán, thì nhiều nhất là công trình thuộc cấp xã và huyện. Đối với cấp tỉnh, hiện có khoảng 90 công trình, dự án đang được Sở Tài chính công khai, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện. 
Khu trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ) giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang lập hồ sơ quyết toán.
Khu trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ) giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang lập hồ sơ quyết toán.
Có nhiều địa phương, do thay đổi cán bộ có trách nhiệm lập và quyết toán dự án, công trình, sau đó chậm bàn giao công việc, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ này bị trễ. Đơn cử như xã Đức Hiệp (Mộ Đức), khi điều chuyển kế toán, còn Chủ tịch UBND xã mới nhận nhiệm vụ, nên toàn bộ các dự án xây dựng hoàn thành trong thời gian 3 năm, với 21 công trình không được quyết toán đúng thời hạn. UBND huyện Mộ Đức đã chỉ đạo quyết liệt và hiện nay, xã này đã hoàn thành thủ tục trình quyết toán một số công trình.
 
Ngoài ra, một số huyện có nhiều công trình, dự án chậm quyết toán như: Ba Tơ, Tư Nghĩa, Trà Bồng và TP.Quảng Ngãi cũng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, tại huyện Ba Tơ, công trình chậm quyết toán do nguyên nhân chủ yếu là thiếu thủ tục, hiện đang phải rà soát, bổ sung. Một số công trình thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng thủ tục đầu tư chưa đảm bảo, cần bổ sung là: Đập Nước Trinh (Ba Chùa), đường Ba Trang - Ba Khâm. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ Lê Hòa Hiệp cho biết, huyện đang tập trung rà soát lại tất cả hồ sơ, yêu cầu các nhà thầu hợp tác bổ sung thủ tục còn thiếu; đồng thời, tham mưu cho cấp quản lý nguồn vốn đầu tư tạo điều kiện bố trí kinh phí để trả nợ khi công trình hoàn thành quyết toán, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
 
Trong khi đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình huyện Tư Nghĩa đang khẩn trương rà soát, ưu tiên quyết toán công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã lâu mà chưa quyết toán, như Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ và một công trình đường giao thông.
 
Còn đối với huyện Trà Bồng, công trình chậm quyết toán chủ yếu là trường học, đường giao thông, công trình thủy lợi. Nguyên nhân là do việc lập thủ tục đầu tư ban đầu chưa đảm bảo, thủ tục hoàn tạm ứng chưa tuân thủ các quy định, nên hồ sơ quyết toán không thể phê duyệt.
 
Công tác quyết toán vốn đầu tư công trình đã hoàn thành là một nhiệm vụ quan trọng của công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định về thủ tục, thời gian. Theo quy định, thời gian quyết toán đối với công trình loại A là 9 tháng, loại B là 6 tháng và loại C là 4 tháng. Chế tài đối với việc chậm quyết toán cũng quy định rõ là xử phạt từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tùy cấp độ công trình và thời gian vi phạm.
 
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ra văn bản, yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Theo đó, chủ đầu tư phải rà soát lại công trình chậm quyết toán, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ; đề xuất cơ quan có thẩm quyết xử lý vi phạm. Sau ngày 31/12/2021, không xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối với người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản lý khi trong năm phát sinh từ 1 dự án thuộc phạm vi quản lý mà chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên 24 tháng.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
.
.