Trầm lắng thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi

14:53, 02/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, công tác thu hút dự án (DA) đầu tư ngoài ngân sách, kể cả vốn ODA vào Quảng Ngãi khá trầm lắng. Bên cạnh nguyên nhân chính là do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì còn có nhiều vấn đề đặt ra đối với công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi.
Trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh chỉ thu hút được 2 DA đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 24,9 triệu USD và 3 DA trong nước, với tổng vốn hơn 54 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 63 DA FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.993,22 triệu USD và 670 DA đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký là 294.973 tỷ đồng. Nếu tình hình thu hút DA đầu tư không được cải thiện trong thời gian đến, thì nguy cơ tỉnh ta không hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 (kế hoạch là 24 - 26 nghìn tỷ đồng - PV), cũng như ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của cả nhiệm kỳ (2020 - 2025) là 90 nghìn tỷ đồng.
 
Một trong những “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư, cũng như việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh thời gian qua là công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành và giữa các sở, ngành với các địa phương chưa tốt. Nhiều nội dung, vấn đề các đơn vị, địa phương nắm bắt chưa chắc; chưa chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Đồng thời, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao của một số sở, ban ngành, địa phương còn chậm.
 
Đơn cử như từ cuối tháng 12.2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, địa phương liên quan về việc ban hành các chính sách cụ thể, riêng biệt để quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi (sau khi HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016 Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh). Trong đó, giao Sở KH&ĐT xây dựng quy chế phối hợp, làm việc giữa Sở KH&ĐT và các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư DA. 
 
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đặc thù của tỉnh vào KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh. Sở Công thương đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đặc thù của tỉnh để phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các DA thuộc lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa. Sở LĐ-TB&XH đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các DA đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham gia đầy đủ, kịp thời khi cơ quan được giao chủ trì lấy ý kiến về hỗ trợ các chính sách ưu đãi đối với các DA đầu tư tại địa phương...
 
Mặc dù vậy, đến nay, việc thực thi nhiệm vụ được giao từ phía các sở, ban ngành, địa phương vẫn chưa hoàn thành. Qua đó cho thấy, công tác phối hợp, thực thi các nhiệm vụ được giao của các sở, ban ngành, địa phương chưa thật nhịp nhàng, trôi chảy đã tạo nên những “điểm nghẽn” trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Vì vậy, yêu cầu cấp bách hiện nay là mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc soi rọi lại mình và nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, có phương pháp làm việc hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, cần khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, những nội dung nào không còn phù hợp, làm cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội thì tham mưu, trình cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành mới, nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển, cũng như góp phần tạo động lực thu hút đầu tư vào tỉnh.
 
PHẠM DANH
 
.