Nhiều ưu đãi về vốn vay đối với người khuyết tật

16:30, 08/06/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn) – Mức cho vay với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, để thực hiện hiệu quả Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1190 ngày 8.5.2020, Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền sâu rộng chính sách này.

Ngân hàng CSXH giải ngân cho vay
Ngân hàng CSXH -  Chi nhánh Quảng Ngãi giải ngân vốn cho người dân vay phát triển kinh tế gia đình

Theo đó, đối tượng vay vốn là người khuyết tật và cơ sở sản xuất, kinh doanh, gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Mức cho vay với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng.

Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo, tức 3,96% năm. Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. 

Điều kiện bảo đảm tiền vay, người lao động không phải đảm bảo tiền vay bằng tài sản. Cơ sở sản xuất, kinh doanh vay từ 100 triệu đồng trở lên phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

A.KIỀU

.
.