Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thời kỳ 2021-2030: Nhiều địa phương thực hiện còn chậm

18:30, 17/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các địa phương phải hoàn thành việc lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ), thời kỳ 2021- 2030 gửi về  Sở TN&MT để thẩm định, tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành QHSDĐ, chậm nhất là đến ngày 30.6.2021. Tuy nhiên, đến nay, Sở TN&MT vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào của các địa phương.
Việc các địa phương chậm trình kế hoạch QHSDĐ không chỉ ảnh hưởng đến việc ban hành QHSDĐ của tỉnh, mà còn làm chậm việc tích hợp QHSDĐ vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
 
Chưa có địa phương nào trình 
 
Dù UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, Sở TN&MT liên tục ban hành văn bản hối thúc các địa phương khẩn trương lập hồ sơ QHSDĐ, nhưng đến nay, tiến độ thực hiện việc lập QHSDĐ đất, thời kỳ 2021 - 2030 tại các địa phương vẫn còn rất chậm. Đến ngày 10.6.2021, Sở TN&MT vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ của địa phương nào gửi về. 
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thời kỳ 2021 - 2030 là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm đến. Trong ảnh: Một góc thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thời kỳ 2021 - 2030 là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm đến. Trong ảnh: Một góc thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).
Theo các huyện, thị xã, thành phố, việc chưa gửi báo cáo QHSDĐ là do trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất địa phương phải kiểm kê, tính toán lại các loại quỹ đất và xác định mục tiêu, định hướng đầu tư phát triển một cách cụ thể, nhất là việc bố trí nguồn lực đầu tư. Ngoài ra, quá trình xây dựng hồ sơ năng lực các đơn vị tư vấn chưa tốt, một số bất cập thực tiễn khác...
 
Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung cho rằng, QHSDĐ là nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu, định hướng của các huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025, nhưng đến giờ chưa có địa phương nào gửi hồ sơ về Sở là quá chậm. Một số địa phương đến giờ chưa hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, rất khó cho Sở trong quá trình tham mưu UBND tỉnh. Tình trạng rề rà trong việc hoàn thiện hồ sơ như hiện nay, sẽ khiến công tác thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt kế hoạch QHSDĐ không đạt mức cao nhất, bởi thời gian còn lại để Sở thẩm định và tổng hợp trình UBND tỉnh chỉ còn 15 ngày.
 
Theo ông Trung, nếu hồ sơ không đạt và có một số sai sót, dù là sai lệch nhỏ nhất thì đơn vị chịu thiệt đầu tiên là các địa phương. Bởi những sai sót này sẽ tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau này. Đơn cử như huyện Lý Sơn, dự báo trong 5 năm đến có tốc độ phát triển rất lớn. Nhưng đến giờ, huyện Lý Sơn vẫn chưa gửi hồ sơ QHSDĐ, rất khó cho Sở thẩm định và tham mưu thêm một số vấn đề khác như tăng giảm các loại đất, khu vực quy hoạch để đảm bảo với mục tiêu định hướng của huyện và tỉnh.
 
Cần khẩn trương thực hiện
 
Việc lập QHSDĐ cấp huyện, thời kỳ 2021 - 2030 là công việc rất quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Bởi ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Đồng thời, là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư, nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thời kỳ 2021 - 2030  thực hiện quá chậm.
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thời kỳ 2021 - 2030 thực hiện quá chậm.
Quan trọng hơn nữa, đây là cơ sở để tỉnh tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, tình trạng cấp tỉnh hối thúc, nhưng cấp huyện không vội như hiện nay sẽ tác động rất lớn đến kế hoạch chung của tỉnh. Trong đó, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bố trí vốn đầu tư công, khởi công xây dựng mới các công trình, dự án và xa hơn là việc thu hút đầu tư. Bởi không có QHSDĐ, các cơ quan liên quan không có cơ sở để giao đất.
 
Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Để đảm bảo kế hoạch QHSDĐ được phê duyệt một cách tốt nhất, các địa phương cần khẩn trương lập và báo cáo kế hoạch sử đụng đất để Sở xem xét, tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt, chậm nhất là trước 30.6.2021 phải hoàn thành việc này.  Còn nếu rề rà như hiện nay, thì không kịp về mặt thời gian.
 
“Thời gian còn lại không nhiều để Sở thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt QHSDĐ, thời kỳ 2021 - 2030, nên các địa phương cần sớm thực hiện. Trường hợp các địa phương gặp một số vướng mắc và không thể giải quyết được thì phải làm việc lại với đơn vị tư vấn và có văn bản để Sở tham mưu hướng dẫn kịp thời. Đối với các địa phương chưa hoàn thiện 100% hồ sơ thì tiếp tục triển khai, song song với đó là gửi hồ sơ bằng bản mềm qua hệ thống thư điện tử để Sở rà soát, thẩm định trước một phần, đối với các nội dung phát sinh thì bổ sung sau”, ông Trung nói.
 
Mới đây, tại các buổi làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ lập QHSDĐ, thời kỳ 2021 - 2030. Trong đó, quy hoạch mới cần theo hướng mở, có tính khoa học, phù hợp với quy hoạch vùng của từng địa phương, đảm bảo chất lượng phù hợp với các điều kiện để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Diện tích đất tự nhiên của TX.Đức Phổ tăng hơn 29ha 
 
Theo báo cáo của UBND TX.Đức Phổ, qua kiểm tra, đo đạc thực tế để lập QHSDĐ, thời kỳ 2021 - 2030, diện tích đất tự nhiên tăng lên 29,12ha so với năm 2010, nâng tổng diện tích đất tự nhiên lên 37.305,26ha. Nguyên nhân là do khi thực hiện số hóa đã có sự chênh lệch so với cách làm thủ công trước đây. Được biết, TX.Đức Phổ sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, thời kỳ 2021 - 2030 có diện tích 28.730,76ha; đất phi nông nghiệp là 8.050,72ha và đất chưa sử dụng là 523,78ha. Trong đó, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.786,8ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 81,13ha.

 

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 
.
.