Cơ hội để hợp tác xã phát triển

15:58, 30/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả (Đề án) theo chủ trương của Chính phủ, Quảng Ngãi đã chọn 5 HTX tham gia vào Đề án này. Đây là cơ hội để HTX, kinh tế tập thể phát triển.
Với mục tiêu xây dựng các mô hình HTX trở thành kiểu mẫu, làm cơ sở nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3.2.2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, giai đoạn 2021 - 2025. 
Tham gia Đề án 167 sẽ giúp các hợp tác xã phát triển bền vững.
Tham gia Đề án 167 sẽ giúp các hợp tác xã phát triển bền vững.
Đối tượng tham gia là các HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước, có nhu cầu tham gia Đề án, được các địa phương lựa chọn, đáp ứng các điều kiện tham gia. Số lượng tham gia khoảng 300 HTX trên phạm vi cả nước, trong đó mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn tối đa 5 HTX tham gia. Việc lựa chọn xây dựng các mô hình HTX điểm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, có 2 hướng phát triển HTX, đó là HTX chuyên ngành hoặc HTX đa ngành, đa mục tiêu, đa thành viên.
 
Trong quá trình hoàn thiện, các HTX sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tổ chức dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, tăng trưởng xanh, học tập tham quan các mô hình hiệu quả; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu...
 
Thực hiện Đề án 167, UBND tỉnh đã tổ chức lựa chọn và phê duyệt danh sách 5 HTX tham gia, đó là: HTX Kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), HTX Nông nghiệp Hành Nhân (Nghĩa Hành), HTX Nông nghiệp Bình Dương (Bình Sơn) và HTX Nông nghiệp Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa). Việc đánh giá các HTX được thực hiện theo 15 tiêu chí trong Thông tư số 01/2020 của Bộ KH&ĐT và phân làm 3 nhóm. Theo tiêu chí trên, 5 HTX của tỉnh được chọn đạt từ 67 - 84 điểm, tương đương với loại khá, tốt.
 
Giám đốc HTX Nông nghiệp Tịnh Thọ Đỗ Minh Trang chia sẻ: Đánh giá xếp loại theo Thông tư 01 của Bộ KH&ĐT, đơn vị đạt 83 điểm (tốt). Mô hình HTX lựa chọn hoàn thiện khi tham gia Đề án là mô hình nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế, chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Với những nền tảng phát triển ban đầu, một khi được Nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển sẽ tạo động lực và cơ hội để HTX tiếp tục phát triển bền vững. Từ đó, tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần đưa kinh tế tập thể cùng phát triển.
 
Theo Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Bắc, thời gian thực hiện Đề án gồm 3 giai đoạn, với giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình HTX thí điểm (2021); giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30.6.2025); giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025). Hiện tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn mô hình HTX thí điểm. Để có kinh phí thực hiện Đề án này, UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị Bộ KH&ĐT hỗ trợ kinh phí trên 38,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 35,2 tỷ đồng và vốn sự nghiệp trên 3,2 tỷ đồng.
 
Việc tham gia Đề án được kỳ vọng sẽ giúp các HTX trở thành đầu tàu của khu vực kinh tế tập thể, góp phần thu hút các HTX khác tham gia, tạo động lực cho các HTX cùng phát triển, góp phần nâng cao tốc độ, hiệu quả và chất lượng tăng trưởng chung của kinh tế địa phương.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 
 
.
.