Phát triển công nghiệp nhanh và bền vững

09:04, 07/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngành công nghiệp (CN) có những đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quảng Ngãi, khi chiếm tỷ trọng 47,45% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Đây cũng là ngành kinh tế mũi nhọn, liên tục được Đại hội Đảng bộ tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ xác định là nhiệm vụ đột phá, phải ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển...
[links()]
Trụ cột của nền kinh tế
 
Nhìn lại hành trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong hơn chục năm trở lại đây có thể thấy, ngành CN đóng vai trò chủ đạo, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Đây cũng là ngành có kim ngạch xuất khẩu chủ đạo của tỉnh (năm 2020 đạt 1,3 tỷ USD) và là lĩnh vực chủ lực trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 
Những năm đến, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược như hóa dầu, hóa chất, năng lượng.
Những năm đến, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược như hóa dầu, hóa chất, năng lượng.
Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất CN tăng 4,66%/năm, giá trị tăng thêm CN tăng 4,88%/năm. Không chỉ chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của tỉnh, cơ cấu nội bộ ngành CN cũng có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành CN chế biến, chế tạo ngày càng tăng. Bên cạnh đó, hạ tầng KKT Dung Quất, các KCN và cụm CN được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển CN.
 
Theo báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 18 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 524 dự án (DA), với tổng vốn đăng ký đầu tư 173.683 tỷ đồng (6,947 tỷ USD). Trong đó, có 123 DA lĩnh vực CN - xây dựng (23%). Vốn thực hiện DA đầu tư trong nước khoảng 60.000 tỷ đồng và vốn thực hiện DA đầu tư nước ngoài khoảng 750 triệu USD; tổng vốn thực hiện xấp xỉ 3,45 tỷ USD, đạt trên 44% so với vốn đăng ký đầu tư.
 
Đặc biệt, tại KKT Dung Quất và các KCN đã cấp chủ trương đầu tư cho 85 DA CN, tổng vốn đầu tư gần 124 nghìn tỷ đồng, đạt 156% chỉ tiêu được giao. Các cụm CN thu hút 30 DA, với vốn đầu tư trên 663 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch, vốn thực hiện đạt 50% so với vốn đăng ký đầu tư.
 
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thời gian qua, tỉnh ta đã thu hút được nhiều DA, trong đó có một số DA lớn, có sức lan tỏa, như Khu liên hợp Sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, các DA FDI trong KCN VSIP Quảng Ngãi; DA Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất... Hiện nay, một số DA đã đi vào hoạt động, một số DA đang giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng, trong tương lai sẽ tạo bước phát triển vượt bậc của KKT Dung Quất và góp phần thúc đẩy  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá về phát triển CN mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, mới đây, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) đã đưa ra bàn thảo và sắp tới sẽ ban hành Nghị quyết về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển CN. Quan điểm đề ra là, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển CN nhanh, bền vững, hài hòa theo cả chiều rộng và chiều sâu. Lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm CN. 
Dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng của Khu liên hợp Sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng của Khu liên hợp Sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Bên cạnh đó, nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, khai thác hiệu quả cơ hội của cuộc cách mạng CN lần thứ 4 để phát triển các ngành CN nền tảng, chiến lược như năng lượng, hóa dầu, hóa chất, luyện kim, cơ khí, đóng tàu, vật liệu...; CN chế biến, chế tạo, CN công nghệ cao, CN sạch, CN môi trường, CN hỗ trợ... theo lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế, chính sách cho phát triển CN, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh CN thuận lợi, ổn định, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh... Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong huy động, sử dụng các nguồn lực cho phát triển CN, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hủy hoại môi trường; gắn kết bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 
Theo dự thảo Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển CN đề ra mục tiêu, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng CN đạt bình quân từ 8 - 9%/năm, trong đó CN chế biến, chế tạo đạt từ 7- 8%/năm. Tỷ trọng CN- dịch vụ trong GRDP khoảng 69- 70%. Riêng tỷ trọng CN trong GRDP khoảng 36 - 37%; tỷ  lệ lao động trong khu vực CN, xây dựng đạt khoảng 30 - 32% tổng số lao động toàn tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thu hút đầu tư khoảng 4 - 5 tỷ USD, các cụm CN thu hút khoảng 750 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt 80% trở lên.
 
Bài, ảnh: PHẠM DANH
 

.